Wolf

De terugkeer van een jager

 

Inhoud

Plotseling gebeurde wat sommigen vreesden en anderen vurig hoopten.
Na bijna twee eeuwen afwezigheid keerde de wolf terug in Nederland en België.
Eerst zwierven een paar eenzame wolven rond en stilden hun honger zo nu en dan met een schaap.
Daarna keerden ze terug naar Duitsland, trokken verder of werden doodgereden.
Afgelopen jaar vestigden zich twee paartjes op de Veluwe en in Belgisch Limburg.
Beide kregen jongen wat leidde tot botsende opvattingen en veel commotie.
Inmiddels zijn de wolven in België illegaal gedood.
Uit DNA analyse van verzamelde drollen blijkt dat het met het Nederlandse gezin voorspoedig gaat.

In Wolf staat het gedrag en het leven van wolven centraal: hun ongelooflijke doorzettingsvermogen bij de jacht op grote prooien, de tientallen kilometers die ze per dag afleggen, hun sociale gedrag en gezinsleven en de manier waarop ze met andere wolven, met ons en met onze huisdieren omgaan.
Wolf is gebaseerd op feiten vergaard door onderzoekers uit vooral de Verenigde Staten, Rusland en Scandinavië maar staat ook vol persoonlijke verhalen en anekdotes.

En wat vinden wolven van ons?
Bij een ontmoeting kijkt een wolf je vorsend en bedaard aan. Daarna loopt hij rustig door. Je krijgt het gevoel dat je de maat genomen is en dat je daarna als irrelevant terzijde geschoven wordt.
De wolf heeft meer dan genoeg aan zichzelf en wij staan daar een beetje onwennig bij.
Hoe je te gedragen bij een ontmoeting met een wolf?

Roelke Posthumus woonde in de ' wolvenzone' in Noorwegen, ontmoette daar haar eerste wolf en raakte gefascineerd door dit unieke roofdier en de emoties die hij bij haar streekgenoten opriep.

Onderwerpen die in het boek aan de orde komen

• Pionier sporenonderzoek (50 jaar geleden) aan de eerste wolven die vanuit Rusland Noorwegen binnentrokken en de kennis die dit opleverde over hun leefwijze.
• Jachtmethoden van wolven op grote prooien als bizon en eland en op kleinere zoals ree en haas
• Hoe(veel) vlees eet een wolf?
• Lichaamsbouw en zintuigen van unieke jagers.
• Het leven van een wolvenfamilie, hun sociale gedrag, de opvoeding van wolvenpups.
• Territoriaal gedrag.
• De hond, een bijzondere wolf.
• Predatie op landbouwhuisdieren en hoe dit te voorkomen.
• Is de wolf een concurrent voor de Nederlandse jagers?
• Hoe tegenstellingen rond de terugkeer van de wolf in Noorwegen bijna tot een revolutie leidden.
• Fabels en feiten over de wolf als mensendoder en hoe te handelen als een wolf je benadert.
• De terugkeer van wolven in de Lage Landen en hoe we met hen kunnen leven.

Bestellen?