Heibel in de Polder

Natuur in Nederland

Uit de Pers

'Een "mustread" voor iedereen die wil begrijpen hoe er in Nederland wordt gedacht over natuur.' [Leesbeest]

 

 

Uit de Inhoud

Een genadeschot

Terwijl in februari 2018 op de sloten en vaarten in de Weerribben polderbewoners uit alle windstreken elkaar eensgezind uit het wak trekken, laait in de Oostvaardersplassen de strijd weer op tussen burgers, die van honger en kou stervende grazers doodzielig vinden en deskundigen die uitleggen dat dit er nu eenmaal bijhoort. De groene organisaties lijken op de hand van de boswachters en zelfs de Partij van de Dieren praat 'gerenommeerde internationale wetenschappers' na die het beheer in de Oostvaardersplassen een ruime voldoende geven. Wie niet van schaatsen houdt, rijdt naar de Knardijk om een baal hooi en een Verkadekoek over het hek te gooien of een boswachter te bedreigen....

Ook in de volgende weken blijft het onrustig bij de hekken rond de Oostvaardersplassen. Dierenliefhebbers dreigen de overgebleven Konikpaarden met trailers te 'bevrijden' uit het gebied. Er worden plannen gesmeed om de paarden naar een geschikter biotoop in Spanje te brengen en het gebied terug te geven aan de vogels waar het oorspronkelijk voor bedoeld was. Hoogleraar Jelle Reumer, lid van de Begeleidingscommissie Oostvaardersplassen, komt in een talkshow vertellen dat het experiment weliswaar niet mislukt is maar ook niet echt gelukt. Er wordt over anti-conceptie gesproken en iedereen is het er over eens dat er ruim voldoende Grauwe ganzen zijn in Nederland.
De standpunten in dit natuurtoneelstukje lijken dankzij het grote sterven van de Konikpaarden en de Edelherten enkele millimeters te verschuiven....

Bestellen?